Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Projekt 2012/05/B/HS4/00617 Rola lądowo-morskie łańcuchy przewozowe w europejskiej zrównoważonej sieci transportowej sfinansowany został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Narodowe Centrum Nauki.

Tytuł projektu

Rola lądowo-morskich łańcuchów przewozowych w europejskiej zrównoważonej sieci transportowej

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

Transport

Słowa kluczowe:
transport morski, żegluga morska bliskiego zasięgu, transport intermodalny, koszty zewnętrzne transportu, lądowo-morskie łańcuchy transportowe, korzyści społeczno-ekonomiczne

Projekt zrealizowany w roku 2015 (okres realizacji: 2013-2015)